top of page

Handelsbetingelser

Uddannelserne udbydes af:

Dansk Indretningsuddannelse v/ Sisse Bach og Louise Bennedsen

(forkortes DIU)

Adr: Bellisvej 7, 9800 Hjørring

CVR nr.: 42974935 

Tlf.: 28725848 / 93407073

Kontakt os på: info@danskindretningsuddannelse.dk

 

Priser

Indretningsarkitekt:

Kontantbetaling

Kontantprisen for uddannelsen for pakke 1 er 24.900 ,-. 

Kontantprisen for uddannelsen for pakke 2 er 27.900 ,-.

Kontantprisen for uddannelsen for pakke 3 er 29.900 ,-.

 

Betalingsaftale ved ratebetaling

Uddannelsen kan vælges at betales i 10 rater. Den månedlige betaling vil her være: Pakke 1:  2.690,-, Pakke 2: 2.990,- og Pakke 3: 3.190,- Der tillægges et administrationsgebyr på 200,- pr rate/opkrævning i alt 2.000,-

Samlet beløb for uddannelsen: 26.900,-, 29.900,- eller 31.900,-.

Boligstylist:

Kontantbetaling

Kontantprisen for uddannelsen er 14.900 ,-. 

Alle priser er inkl. alle kreditkortgebyrer.

Alle priser på siden er opgivet i danske kroner (DKK) og er momsfrit. 

 

Levering

Kvittering på din registrering af uddannelse tilsendes automatisk til den mail, du har oplyst ved tilmeldingen, og modul 1 modtager du kort efter på mail.

Hele pensummet er dit til evigt brugt. Ved køb af uddannelsen frasiges retten automatisk til 14 dages fortrydelsesret, da produktet/1. modul  leveres øjeblikkelig. 

 

Rettigheder

 

Alle rettigheder til uddannelse, trykt som digitalt materiale, tilhører DIU. Ved køb opnås brugsret til det købte materiale/produkt. Det købte materiale/produkt er personligt og må ikke bruges til andre formål, end hvortil det er købt. Specifikt må materialet/produktet ikke anvendes i direkte eller indirekte konkurrence med DIU. Brugsretten til det købte materiale/produkt er altid personlig og kan ikke overdrages.


 

Studieforløb

Indretningsarkitekt:

Uddannelsen er et digitalt selvstudie. Uddannelsestiden er 3 år fra tilmeldingsdato.

Uddannelsen til indretningsarkitekt er fordelt over 29 moduler. Herunder udgør midtvejsprøve og den afsluttede prøve hvert et modul. Den studerende modtager karakterliste og diplom, som dokumentation på færdiggjort uddannelse.

Hvert modul i studieforløbet afsluttes med cases, som indsendes elektronisk til skolen for evaluering. Der er ikke nogen fast afleveringsfrist for de enkelte cases, og den studerende bestemmer selv arbejdstempoet.

Det er ikke muligt, at få frigivet mere end 2 moduler ekstra, end der er indsendt cases til.

Der kan kun indsendes cases fra et modul ad gangen til evaluering.

Evaluering af casene foregår på dansk, og den forventede svar tid er max en uge. Der må i perioder omkring ferie beregnes længere svartid. I bedømmelsen af casene indgår der respons og karakter.

Når uddannelsestiden på de 3 år er udløbet, eftersendes modulerne, hvis man er nået til Modul 20 eller derover. 

Boligstylist:

Uddannelsen er et digitalt selvstudie. Uddannelsestiden er 1 år fra tilmeldingsdato.

Uddannelsen til boligstylist er fordelt over 11 moduler. 

Hvert modul i studieforløbet afsluttes med cases, som indsendes elektronisk til skolen for evaluering og der gives respons. Der er ikke nogen fast afleveringsfrist for de enkelte cases, og den studerende bestemmer selv arbejdstempoet.

Det er ikke muligt, at få frigivet mere end 2 moduler ekstra, end der er indsendt cases til.

Der kan kun indsendes cases fra et modul ad gangen til evaluering.

Evaluering af casene foregår på dansk, og den forventede svar tid er max en uge. Der må i perioder omkring ferie beregnes længere svartid. I bedømmelsen af casene indgår der respons, der tages med videre i forløbet.

Uddannelsen afsluttes med en Portfolio-indsendelse af den studerendes bedste arbejde til DIU.

Som dokumentation på deltagelse og færdiggjort uddannelse sendes et diplom og en udtalelse. 

Når uddannelsestiden på 1 år er udløbet, eftersendes modulerne, hvis man er nået til Modul 8 eller derover. 

 

Studiehjælp

Skolens support kan kontaktes telefonisk inden for kontorets åbningstid eller pr. e-mail. Besvarelse af e-mails sker normalt inden for 24 timer mandag til fredag. E-mails sendt efter fredag kl. 12, besvares først den næstkommende hverdag.

Skolens support er ikke tilgængelig i ferieperioder.

Skolens uddannelser er tilrettelagt som e-learning/selvstudium og der er ikke mødepligt eller undervisning på skolen.

Den studerende er selv ansvarlig for at tilrettelægge sit studieforløb og overholde studietiden på 3 år/1 år.

Alle rettigheder til uddannelser, kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører DIU. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. 

 

Det er IKKE tilladt at dele produktet med andre. Hvis dette opdages vil der kunne tilfaldes erstatningsansvar efter dansk rets almindeliges regler, ligesom eventuel uberettiget anvendelse søges imødegået ved nedlæggelse af fogedforbud.

 

Fortrydelsesret

 

Indretningsarkitekt:

Du har fuld fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten udløber en måned efter tilmelding.

I tilfælde af manglende betaling skal restancen betales kontant 7 dage netto, herefter har man ikke adgang til de lukkede-grupper, får ikke tilsendt nye moduler eller studiehjælp, før betalingen er registreret igen. 

Boligstylist:

Du har fuld fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter tilmelding.

 

Opsigelse skal altid foregå skriftligt til skolens mail, hvorefter du modtager en bekræftelse retur, som kvittering på din opsigelse.

Persondatapolitik

Håndtering og sikkerhed omkring dine personlige data er beskyttet af Persondataforordning fra EU. Det betyder, at dine private oplysninger og rettigheder som forbruger er bedre sikret.

 

Databeskyttelse har høj prioritet, og det er vigtigt for os, at der er åbenhed omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Vi har derfor beskrevet, hvordan vi behandler dine data.

 

Køb af uddannelsesforløb

Køber du et uddannelsesforløbet til indretningsarkitekt eller boligstylist, har vi dit navn, adresse, telefonnr., mailadresse og facebookprofil registreret.​

Alle data, der er et led i en handel, gemmes i 5 år i henhold til bogføringsregler.

Vi opbevarer så få oplysninger om dig som muligt i henhold til ovennævnte beskrivelse.

Vi har ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.

Vi er ansvarlig for dine personlige oplysninger.

 

DIU har ansvaret for de personlige oplysninger, du giver os, og vi er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger opbevares efter gældende lov om databeskyttelse.

 

Ansvar

 

Dansk Indretningsuddannelse

v/ Sisse Bach og Louise Bennedsen

Adr: Bellisvej 7, 9800 Hjørring 

Videregiver vi dine persondata?

 

Vi videregiver ikke dine persondata, og vi har ikke annonceaftaler eller øvrige aftaler med 3. mand.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål.

 

Dine rettigheder

 

Du har altid ret til at få oplyst hvilke personlige oplysninger, vi har registreret om dig.

Kontakt DIU, så sender vi dine oplysninger via e-mail. Vi gør opmærksom på, at den e-mail, vi anvender, ikke er krypteret, og derfor er det dit eget ansvar, når du anmoder om at få tilsendt dine oplysninger.

 

Retten til at slette data

 

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som vi benytter, undtagen i følgende situationer:

  • Du har et økonomisk mellemværende med os, uanset betalingsmåde.

  • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne. Disse opbevares i 5 år.

 

 

Dine persondata varetages af de ansatte

 

Alle medarbejdere på DIU er gjort bekendt med forretningsgangen, og alle ansatte skal efterleve den persondataforordning, der er formuleret for virksomheden.

Det er yderst vigtigt for os, at du er beskyttet på bedste vis, og derfor er det meget vigtigt for DIU, at vi altid efterlever det, vi lover, og at vi følger lovene på området.

 

Dine personlige oplysninger

 

For at du kan indgå en aftale med os ved køb af et produkt eller en uddannelse skal du oplyse følgende:

 

  • Navn

  • E-mail adresse

  • Telefon

  • Adresse

 

DIU anvender kun din adresse, så vi i din afsluttende eksamen evt. kan finde en case så tæt på din bopæl som muligt.

 

Alle får adgang  til facebookgruppen og modtager 1. modul, når betalingen er verificeret.

 

Henvendelse og spørgsmål kan rettes til info@danskindretningsuddannelse.dk

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

Du kan læse mere om alle dine rettigheder i ’Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder’, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Betaling sker via en bankoverførsel fra din bank til DIUs bank.

 

Cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere.

En cookie er en lille bid information om brugeren i form af en .txt-fil, som udveksles mellem din browser og uddannelsens server.

Cookies er ikke et program og kan ikke overføre virus.

Du kan både slette og styre administrationen af cookies på din computer igennem den webbrowser, som du anvender.

Copyright 

Dansk Indretningsuddannelse ApS

 

Ophavsret

Dansk Indretningsuddannelse ApS har alle rettigheder til 
undervisningsmaterialet, cases mv., som bruges i modulerne til uddannelsen som indretningsarkitekt og boligstylist. Den studerende/Du opnår ingen rettigheder til materialet og har alene en brugsret til det som modtages, til brug for undervisning, opgaveløsning mv. fra Dansk Indretningsuddannelse ApS
Materialet må hverken helt eller delvist mangfoldiggøres, kopieres, videresendes eller på anden måde videregives til/bruges af andre. 

bottom of page